Пояснювальна записка

Пояснювальна записка до письмового опитування (голосування).

ОСББ «ОЛЬВIЯ Б.ГМИРI 14А»

за місцезнаходженням: м. Київ, вулиця Бориса Гмирi, буд. 14А

Для поліпшення проживання та користування багатоквартирним будинком на голосування виносяться наступні питання. Надається правова підстава питання та саме питання , голосування проходить через лист опитування/голосування.

Правова підстава питання №1

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 2189-VIII редакція від 09.06.2018.

Ст. 14 Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку

1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

2. Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

3. Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.

Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

Питання № 1.

Для запобігання виникнення боргів ОСББ перед постачальниками комунальних послуг пропонується обрати модель організації договірних відносин споживачів та постачальників комунальних послуг — індивідуальний договір

Правова підстава питання №2

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 2189-VIII редакція від 09.06.2018.

Ст. 1 Визначення термінів

1,11 плата за абонентське обслуговування — платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів — розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку;

Оскільки поставка гарячої води потребує для економічного обґрунтування потребує більшу половину споживачів будинку пропонується провести опитування. Слід врахувати що при підключенні гарячої води, але навидь її не споживанні буде нараховуватися абонплата за можливість користування послугою.

(дане голосування не впливає на обрання моделі відносин споживачів та постачальників комунальних послуг, а лише виражає згоду підключення гарячого водопостачання найближчий період, та може бути змінено співвласниками.)

Питання № 2.

Підключити гаряче водопостачання, або відкласти, та користуватися водонагрівачами.

Правова підстава питання №3.

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 417-VIII Редакція від 10.06.2018.

Стаття 1. Визначення термінів

4) прибудинкова територія — територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

На даний час територія навколо багатоквартирного будинку по вул. Б.Гмирі 14-А відповідно до містобудівної та землевпорядної документації не оформлена.

Питання № 3.

Для визначення меж прибудинкової території надати повноваження Голові Правління ОСББ «ОЛЬВIЯ Б.ГМИРI 14А» подати відповідні документи для визначення та реєстрації прибудинкової території.

Правова підстава питання №4

Відповідно до Цивільного Кодексу України 435-IV редакція 21.10.2019

Ст. 307 Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов’язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Питання №4

Для запобігання крадіжок, та контролю відвідування гостями будинку по вул. Б.Гмирі 14-А надати дозвіл на проведення відео зйомки у приміщеннях загального користування, сходах, горищах та підвалі. З органічним доступом до відзнятого матеріала (під підпис через главу правління ОСББ), та онлайн контролем черговим по будинку.(консьєржем, охоронцем та т.п.)

Сбори відбудуться 17.01.2020. Будь ласка підпишіть повідомлення (у консьєржа) з приводу ознайомлення зі зборами ОСББ! Це Вас не зобов’язує прийти на збори, ви не даєте ані на що свою згоду. Це повідомлення про те, що ви повідомлені про збори. Так як всі інші не підписані запрошення будуть відправлені Укрпоштою (як того вимагає закон) і це ж знову не маленька сума яку треба заплатити нам з вами. Дякуємо!

Правління ОСББ «Ольвія Б.Гмирі 14А»

Голова Правління Алейкін В.В.

Добавить комментарий