Заседание инициативной группы о созыве и провелдении установочного собрания ОСББ

ПРОТОКОЛ №1
засідання ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою:
02137, м.Київ, вул. Б. Гмирі, буд. 14а, м. Київ «22» квітня 2019 року

Присутні власники квартир багатоквартирного будинку за адресою: 02137, м.Київ, вул. Б. Гмирі, буд. 14а:
Олінйик Олександр Маркович
Коляда Евген Анатолійович
Алейкин Владистав Валерійович

Порядок денний:
Створення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: 02137, м.Київ, вул. Б. Гмирі, буд. 14а (далі – Ініціативна группа).
Про скликання установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: 02137, м.Київ, вул. Б. Гмирі, будинок 14а.
Про затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.

Розгляд питань порядку денного:
1. Слухали: Створення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: 02137, м.Київ, вул. Б. Гмирі, буд. 14а.
Виступили: Олійник Олександр Маркович – запропонував утворити ініціативну групу зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: 02137, м.Київ, вул. Б. Гмирі, буд. 14а, до складу якої включити присутніх на цьому засіданні.
Вирішили:
Утворити ініціативну групу зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: 02137, м.Київ, вул. Б. Гмирі, будинок 14а, у складі:
Олінйик Олександр Маркович
Коляда Евген Анатолійович
Алейкин Владистав Валерійович

Голосували:
«ЗА» – 3 _______________________ “ПРОТИ” – 0 ________________________

2. Слухали: Про скликання установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: 02137, м.Київ, вул. Б. Гмирі, будинок 14а.
Виступили: Олійник Олександр Маркович – запропонував скликати установчі збори об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 11 квітня о 20 годині та провести відповідну підготовчу роботу до них, а саме:
— з’ясувати склад співвласників багатоквартирного будинку, скласти список власників квартир і нежилих приміщень багатоквартирного будинку;
— підготувати повідомлення про проведення установчих зборів, яке вручити кожному власнику під розписку;
— місцем проведення установчих зборів встановити адресу 02137, м.Київ, вул. Б. Гмирі, будинок 14а, загальний хол першого поверху;
— в порядок денний установчих зборів включити питання:
Про обрання голови та секретаря зборів;
Про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
Про назву об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
Про затвердження Статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
Про обрання керівних органів (правління, голови правління, ревізійної комісії) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
Про визначення особи, уповноваженої подати документи для державної реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
— запропонувати назву ОСББ – «ОЛЬВIЯ»;
— підготувати проект статуту ОСББ.
Вирішили:
1. Скликати установчі збори об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 11 квітня о 20 год. та провести відповідну підготовчу роботу до них, а саме:
— підготувати повідомлення про проведення установчих зборів, яке вручити кожному власнику під розписку;
— місцем проведення установчих зборів встановити адресу м.Київ, вул. Б. Гмирі, будинок 14а;
— в порядок денний установчих зборів включити питання:
Про обрання голови та секретаря зборів;
Про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
Про назву об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
Про затвердження Статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
Про обрання керівних органів (правління, голови правління, ревізійної комісії) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
Про визначення особи, уповноваженої подати документи для державної реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
— запропонувати назву ОСББ – «ОЛЬВIЯ»;
— підготувати проект статуту ОСББ.
Голосували:
«ЗА» – 3 _______________________ “ПРОТИ” – 0 ________________________

3. Слухали: Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.
Виступив: Олійник Олександр Маркович – запропонував встановити, що наступні засідання Ініціативної групи проводяться за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш як половини її членів.
Вирішили:
Встановити, що наступні засідання Ініціативної групи скликаються за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менше як половини її членів.
Голосували:
«ЗА» – 3 _______________________ “ПРОТИ” – 0 ________________________

Члени Ініціативної групи:

Олінйик Олександр Маркович
Коляда Евген Анатолійович
Алейкин Владистав Валерійович

Добавить комментарий